Dành Cho Người Trồng Chè

Kỹ thuật cải tạo chè Shan Tuyết năng suất thấp

  Thứ Sat, 15/07/2023  Đăng bởi: Admin

Những nương chè mất khoảng cuốc lật theo băng ở những nơi bị mất khoảng trống chưa khép tán: chèm lá nhọn cải tạo đất, chuẩn bị cho quá trình trồng dặm và một phần chất xanh bón cho những cây chè còn lại trên nương chè.

Đọc tiếp

Quy trình phòng chống dịch hại tổng hợp sâu bệnh hại trà (IPM)

  Thứ Sat, 15/07/2023  Đăng bởi: Admin

Bọ trĩ bắt mồi (Scolothriips sexmacultus), cánh cứng ngắn (Paederus fuscipes Cur.), cánh cứng ngắn nhỏ (Oligota sp.), bọ rùa đỏ (Micraspis discolor Fabr.), bọ rùa hofmani (Scymnus hoffmani Weis.)

Đọc tiếp

Các giống trà lai

  Thứ Sat, 15/07/2023  Đăng bởi: Admin

Cây có tán trung bình, phân cành cao, mật độ cành trung bình, lá ngang. Dài lá 10,6- 13,4 cm, rộng lá 5,6- 5,9 cm, lá hình bầu dục, chóp lá hơi tù, lá dày, màu lá xanh, răng cưa rõ. Búp có màu xanh vàng, non lâu, nhiều tuyết. Trọng lượng búp (1 tôm + 2lá) 0,54 g.

Đọc tiếp