Fìn Hò Trà - Đặc sản Hà Giang, Đặc sản chè shan tuyết, Quà tặng từ thiên nhiên, chè phìn hồ, Fin hò trà