FÌN HÒ TRÀ - Bắt đầu vụ trà mới (vụ 3), chuẩn bị đơn hàng cho khách

 26/07/2020  Đăng bởi: FÌN HÒ TRÀ

Từ giữ tháng 7/2020, Trà Shan tuyết cổ thụ vùng Hoàng Su Phì đã bắt đầu thu hoạch vụ 3. HTX chế biến chè Phìn Hồ đang tận thu nguyên liệu chuẩn bị đơn hàng cho khách đặt. Hiện tại thời tiết tháng 7 có nắng nhiều, độ ẩm lớn rất phù hợp với điều kiện sản xuất Hồng trà, Trà đen. HTX đang sản xuất trả đơn cho khách và sẵn sàng nhận thêm các đơn hàng mới trong thời gian sớm nhất, hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline 0912932116; htxchephin@gmail.com