Năm 2022 HTX chế biến chè Phìn Hồ vinh dự được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen

 10/11/2022  Đăng bởi: FÌN HÒ TRÀ

Năm 2022 HTX chế biến chè Phìn Hồ tại thôn Làng Giang, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Vinh dự được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen có thành tích xuất sắc về thực hiện nghị quyết TW 5 về đổi mới,phát triển nâng cao hiệu quả kinh tê tập thể.