Nghiên cứu công nghệ sản xuất chè Shan hữu cơ Hoàng Su Phì – Hà Giang

 13/02/2017  Đăng bởi: Ngô Văn Tâm

Hoàng Su Phì là huyện thuộc vùng núi cao của tỉnh Hà Giang đã có giống chè Shan bản địa được trồng từ rất lâu đời, do tập quán kỹ thuật canh tác chè đơn giản, thường không bón phân, chỉ khai thác tựnhiên, và không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên có lợi thế tạo ra sản phẩm chè chất lượng cao và an toàn.

TS. Nguyễn Hữu La

P. Viện trưởng Viện KHKT Nông Lâm Nghiệp miền núi phía Bắc

TÓM TẮT
Hoàng Su Phì là huyện thuộc vùng núi cao của tỉnh Hà Giang đã có giống chè Shan bản địa được trồng từ rất lâu đời, do tập quán kỹ thuật canh tác chè đơn giản, thường không bón phân, chỉ khai thác tựnhiên, và không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên có lợi thế tạo ra sản phẩm chè chất lượng cao và an toàn. Tuy nhiên, năng suất chè của Hoàng Sù Phì còn rất thấp so với bình quân cả nước (chỉ bằng 40%) và chất lượng chè chưa cao. Quá trình nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng chè kết luận cần trồng dặm bầu giống có kích thước lớn, tốt nhất 18 x 25 (cm); bổ sung lượng rác tủ tối thiểu 20 tấn/ha làm cho nương chè sinh trưởng tốt, năng suất tăng >17,82%, đồng thời cải tạo được tính chất lý hóa học của đất; trong chế biến chè xanh cần bổsung biện pháp làm héo sơ bộ với thời gian 4 giờ, sau đó diệt men bằng phương pháp chần hoặc hấp, và làm khô bằng kỹ thuật sấy và sao kết hợp đã làm tăng chất lượng chè. Mô hình thực nghiệm cho năng suất cao hơn đối chứng 25,9%, chất lượng chè đạt tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả kinh tế tăng 2 triệu đồng/ha.

Từ khóa: chè Shan hữu cơ, trồng dặm, héo, chần, hấp, sấy, sao chè.

Chi tiết xin xem file đính kèm

Viết bình luận của bạn: