Báo chí viết

Nghiên cứu công nghệ sản xuất chè Shan hữu cơ Hoàng Su Phì – Hà Giang

  Thứ Sat, 15/07/2023  Đăng bởi: Ngô Văn Tâm

Hoàng Su Phì là huyện thuộc vùng núi cao của tỉnh Hà Giang đã có giống chè Shan bản địa được trồng từ rất lâu đời, do tập quán kỹ thuật canh tác chè đơn giản, thường không bón phân, chỉ khai thác t...

Đọc tiếp

Đêm hội thưởng trà hữu cơ – Organic

  Thứ Sat, 15/07/2023  Đăng bởi: FÌN HÒ TRÀ

Đêm hội thưởng trà hữu cơ - Organic

Đọc tiếp