Tất cả tin tức

HỒNG TRÀ " FÌN HÒ TRÀ"

  Thứ Sat, 15/07/2023  Đăng bởi: FÌN HÒ TRÀ

HỒNG TRÀ CỦA “FÌN HÒ TRÀ” Giải thích từ ngữ: "Phìn Hồ" hay "Fìn Hò" là tên của địa danh, đều có ý nghĩa giống nhau, nguyên âm khác nhau vì "Phìn Hồ" là ngôn ngữ phổ thông Việt Nam, còn "Fìn Hò" là ...

Đọc tiếp

Chục triệu đồng một cân chè cổ thụ nghìn tuổi

  Thứ Sat, 15/07/2023  Đăng bởi: FÌN HÒ TRÀ

Trà Móng Rồng - Trà Shan Tiên, những loại Trà quý mà thiên nhiên ưu ái ban tặng

Đọc tiếp